NO / EN
  • HJEM
  • INNEKLIMA
  • SHOP
  • OM OSS

DET HANDLER OM LUFTEN VI PUSTER

Du kan være trygge på at våre flammer brenner rent. Dere som er spesielt opptatt av luftkvalitet og sikkerhet skal få et komplett bilde av våre flammer – fra de små vekene til de store peisene.

Det snakkes mye om luftkvalitet. Drivhuseffekten i en global målestokk og luften vi puster selv, enten det er i områder med mye svevestøv, eller i hjemmet. At vi utsetter oss for dårlig luft til tider er det ikke tvil om. Luften vi puster i blir påvirket fra mange forskjellige kilder - levende flammer er bare en.

At verden blir overfalt av stadig økende mengder CO2 er et faktum – det er det at menneskene må gjøre noe drastisk med dette også. Men, at CO2 utgjør en vesentlig fare for inneklimaet ditt er en overdrivelse. Nivåene for CO2 som vi blir gjort oppmerksomme på er retningsgivende for generell luftkvalitet i offentlige bygg og i hjemmet – men, de skal ikke sees på en helsenorm. Dette er med andre ord hva retningsgivende nivåer for god luft er – ikke hva som kan være skadelig. CO2 er det lett å måle og er derfor ofte brukt for å finne ut om det er god utskifting av luften.

Du produserer CO2 mens du leser dette. Oksygen inn i lungene – og noe av det du puster ut igjen, er CO2. Plantene dine i vindusposten produserer CO2 når du sover. CO2 er i brusen vi drikker... CO2 er en naturlig del av luften vi puster...

DU ER DIN EGEN BESTE LUFTMÅLER

Alt som brenner produserer CO2. Med TenderFlame er nivåene alltid godt innenfor det som betegnes som helsenivåer. Det gjelder også for de største brennerne.

TenderFlame bordlys, lykter og bordbrennere bruker ikke opp luften din.

Du er selv din beste luftmåler. Har du stuen full av gjester tar det ikke så lang tid før en av dem merker at det blir tett luft. Da er det opp med vinduet eller balkongdøren. Frisk luft – ny oksygen – og alt er som det skal. Naturen er jo smart – og tillater ikke at vi puster dårlig luft.

Vårt fokus er å fjerne risiko ved stoffer som kan være skadelige. Dette gjelder de usynlige partiklene fra forbrenning og CO. Vi skal forklare:

Når våre stålveker brenner er forbrenningen nær komplett. Det betyr at flammen er ren. Testresultatene vi presenterer er ut fra normale omstendigheter som betyr at de er relevante i forhold til hvordan folk bruker flammer hjemme.

Om testene:

Våre tester er utført av anerkjente laboratorier i Norge og i utlandet. De sammenligner først og fremst TenderFlame med vokslys,

t-lys og større kubbelys.

Noen navn og begreper

En fullstendig forbrenning vil skje når tilgang til oksygen er tilstrekkelig. Ved fullstendig forbrenning dannes det CO2 – og vann.

CO2 er en naturlig del av luften og en sentral del av karbonkretsløpet. Når stoffer som inneholder karbon brenner gir dette CO2. Vi får også CO2 ved at levende organismer puster.

Aerosoler er mikroskopiske dråper - opptrer som fordampede partikler.

CO - Karbonmonoksid i luft er først og fremst et resultat fra ufullstendig forbrenning av karbon. Høy andel CO er giftig og svært farlig.

Våre flammer brenner rent!

Våre flammer har etter omfattende testing* vist verdier som ligger langt under det som er standard verdier for forbrenning i et hjemmemiljø.

Ved nær fullstendig forbrenning dannes det vanndamp, CO2, ubetydelig konsentrasjoner av aerosoler og finpartikler**  og CO***.

Lilly 8 cm brenner 10 ganger renere enn ett te-lys

Lilly 8 cm er 60 ganger bedre enn ett te-lys i telysholder

Lilly 10 cm brenner 16 ganger renere enn ett te-lys i tilsvarende holder

* Svensk Provning (RISE), MycoTeam Norge, TüV Rheinland Tyskland.

**Vi har beste testresultat på finpartikler hvor aerosoler og sot også regnes med.

*** Våre brennere gir bare en 25-del av anbefalt nivå - Opp til 25ppm (parts per million) er akseptabelt for arbeidsplasser – 9 ppm i hjemmet.