Personvern

Home  /  Personvern

Personvern

1. INNLEDNING

Vi i tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Nettstedet tenderflame.com eies og drives av Steelwick AS («vi») som er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere om hvordan vi benytter personopplysningene dine.

2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille varer fra oss, vil steelwick AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Steelwick AS. Kontaktinformasjonen til Steelwick AS er:

Adresse: Brynsveien 18, 0667 Oslo
E-post: post@tenderflame.com
Telefon: +47 930 55 330
Organisasjonsnr: 913 358 457

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på tlf: +47 930 55 330 eller epost: post@tenderflame.com

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt under:

Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining hvor vi har vurdert hvilken informasjon som er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

3. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger etlovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtalemed deg, et samtykke eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Steelwick AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte
behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for åivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss avfølgende databehandlere per i dag:

Ordreoversikt :

Woocommerce er nettsideplattformen. Den loggfører alle salg og sender ordrene videre til lageret vårt..

Annonsering :

Facebook sporer klikk til nettsidene for å kunne ta betalt for annonsering.
Google Adwords sporer klikk til nettsidene for å kunne ta betalt for annonsering.

Utvikling og nettsidefunksjoner :

Google Analytics, Hotjar og Google Tag Manager viser brukeradferd på nettsiden med grunnlag i å gjøre nettsiden mer brukervennlig. IP-adresse vises ikke her.

Hotjar viser hvor folk klikker på nettsiden. Dette brukes til å legge opp mer relevant innhold. IP-adresse vises ikke her.

4. TREDJEPARTER

For å kunne sende ut relevant kommunikasjon har vi avtaler med følgende databehandlere som behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av oss:

Mailchimp.
Klarna AB for fakturabehandling og kredittkort-transaksjoner.
Facebook for annonsering.
Google Analytics.
Google Tag Manager.
Hotjar for optimalisering av nettside.

5. LAGRINGSTID

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

6. DINE RETTIGHETER NÅR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER OM DEG

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med kundeservice på e-post post@tenderflame.com eller telefon +47 930 55 330. Du kan også sende post til oss til postadressen oppgitt øverst i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som utgir seg ut for å være deg.

7. KLAGER

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. ENDRINGER

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

X